Dự án 2016
UBND - thị xã Bỉm Sơn
Xây dựng sân tennis UBND - thị xã Bỉm Sơn
Đọc tiếp...
 
Đại Hoc Hồng Đức 3
Xây dựng sân bóng rổ Đại Hoc Hồng Đức 3
Đọc tiếp...
 
Cục Hậu Cần - Quân Đoàn 1
Xây dựng sân tennis Cục Hậu Cần - Quân Đoàn 1
Đọc tiếp...
 
Công an thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Xây dựng sân tennis Công an thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Đọc tiếp...
 
Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La
Xây dựng sân tennis Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La
Đọc tiếp...
 
Trường trung cấp Quân Khí - Tổng cục kỹ thuật - BQP
01 sân tennis Trường trung cấp Quân Khí - Tổng cục kỹ thuật - BQP
Đọc tiếp...
 
Sân tennis trường Đại học kinh tế - Hà Nội
Cải tạo bề mặt 02 sân tennis trường Đại học kinh tế  - Hà Nội
Đọc tiếp...
 
Cụm sân Tennis Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Cải tạo bề mặt 05 sân Teniis cụm sân Tennis Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Đọc tiếp...
 
Nhà máy Z111 - Hoằng Trung - Thanh Hóa
01 sân Tennis Nhà máy Z111 - Hoằng Trung - Thanh Hóa
Đọc tiếp...
 
Sân tennis khu đô thị - Văn La - Hà Đông
02 sân tennis khu đô thị - Văn La - Hà Đông
Đọc tiếp...
 

Hình ảnh công ty